ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC

 

 

Nơi chia sẻ

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN 

về những khoá học/ ấn phẩm của cô Ruby Nguyen và Học viện RNI

 

Xem thêm

Chúng tôi bắt đầu từ một niềm tin rằng: Ở sâu bên trong mỗi con người là một viên ngọc quý - nơi cất giữ mọi tiềm năng, những giá trị đẹp đẽ, độc đáo, có một không hai của họ. Đó cũng là nguồn sức mạnh, trí tuệ vô hạn bên trong một con người. 

Niềm tin đó đã trở thành động lực và nền tảng cho sứ mệnh của chúng tôi: Giúp người Việt khắp năm châu đánh thức viên ngọc bên trong để làm giàu cho mình và làm đẹp cho đời. 

  • Phương châm của chúng tôi là biến công việc mình làm thành phương tiện để tạo ra giá trị cho thế giới.
  • Phương pháp chúng tôi lựa chọn là: Giáo dục chậm - Chuyển biến sâu - Phát Triển bền vững.
  • Học viện RNI áp dụng mô hình 1:1. Với mỗi một học viên, khách hàng mua một sản phẩm của công ty, chúng tôi sẽ trích lợi nhuận để hỗ trợ một trẻ em tại quốc gia nghèo được đến trường.
Xem Tất Cả Các Khoá Học

Học viên nói gì về khoá học/ ấn phẩm:

✍️ Sổ: NHẬT KÝ 365 NGÀY BÌNH YÊN

Xem chi tiết

🎓 Khoá học: THIẾT KẾ CUỘC ĐỜI

Xem chi tiết

🎓 Khoá học: REINVENT YOURSELF

Xem chi tiết

🎓 Khoá học: 365 NGÀY BÌNH YÊN

Xem chi tiết

🎓 Khoá học: SỐNG KHAI VẤN - SỐNG TỈNH THỨC

Xem chi tiết

📖 Sách SỐNG NHƯ BÔNG PHÁO HOA

Xem chi tiết

Cảm nhận của học viên khi đồng hành cùng

Sổ Nhật Ký 365 Ngày Bình Yên và Bộ Thẻ

TÌM HIỂU SỔ NHẬT KÝ 365 NGÀY BÌNH YÊN

Cảm nhận của học viên khi tham gia khoá học

THIẾT KẾ CUỘC ĐỜI

TÌM HIỂU KHOÁ HỌC THIẾT KẾ CUỘC ĐỜI

Cảm nhận của học viên khi tham gia khoá học 

REINVENT YOURSELF:

TÁI TẠO CHÍNH MÌNH - HỒI SINH SỰ NGHIỆP

TÌM HIỂU KHOÁ HỌC REINVENT YOURSELF

Cảm nhận của học viên khi tham gia khoá học

365 NGÀY BÌNH YÊN

TÌM HIỂU KHOÁ HỌC 365 NGÀY BÌNH YÊN

Cảm nhận của học viên khi tham gia khoá học 

SỐNG KHAI VẤN - SỐNG TỈNH THỨC

TÌM HIỂU KHOÁ HỌC SỐNG KHAI VẤN - SỐNG TỈNH THỨC

Cảm nhận của học viên về

SÁCH "SỐNG NHƯ BÔNG PHÁO HOA"

TÌM HIỂU SÁCH SỐNG NHƯ BÔNG PHÁO HOA

Đăng ký nhận thông tin mới nhất về các khoá học từ

Coach Ruby Nguyen & Học viện RNI