ĐĂNG KÝ

TRẢI NGHIỆM KHAI VẤN

TRỰC TIẾP CÙNG COACH RUBY NGUYEN

(Thời gian diễn ra chương trình: 19h30' Thứ 5 ngày 21/04/2022)

Lưu ý: Phiên coaching sẽ được công khai trên nhóm facebook ĐÁNH THỨC VIÊN NGỌC TRONG BẠN.

Câu hỏi chất lượng và gửi đến sớm nhất sẽ được lựa chọn để Coach Ruby Nguyen trực tiếp tháo gỡ.