GIỚI THIỆU

  1.  Website cung cấp: https://www.rni.institute/
  2. Mục đích cung cấp khóa học

Hiện tại Công ty có cung cấp ba khóa học trên Website https://www.rni.institute/ bao gồm:

  1. Khóa học Thiết kế cuộc đời
  2. Khóa học Danh nhân truyền cảm hứng
  3. Khóa học Nhà khai vẫn tỉnh thức

Phương châm của chúng tôi là biến công việc mình làm thành phương tiện để tạo ra giá trị cho thế giới.

Phương pháp chúng tôi lựa chọn là: Giáo dục chậm - Chuyển biến sâu - Phát Triển bền vững.

Học viện RNI áp dụng mô hình 1:1. Với mỗi một học viên, khách hàng mua một sản phẩm của công ty, chúng tôi sẽ trích lợi nhuận để hỗ trợ một trẻ em tại quốc gia nghèo được đến trường.

  1. Cách thức đăng ký các khóa học

Bước 1: Truy cập https://www.rni.institute/ để thực hiện việc đăng ký thành viên

Bước 2: Đăng nhập thành viên để lựa chọn khóa học mà mình mong muốn

Bước 3: Thanh toán khóa học qua tài khoản Paypal (Trong trường hợp đã có tài khoản) hoặc thanh toán bằng thẻ ghị nợ, thẻ tín dụng

Bước 4: Nhận thông báo về khóa học và tiến hành vào học đối với khóa học mà mình đăng ký

  1. Tính năng của các khóa học

4.1. Các khóa học mà Công ty cung cấp qua https://www.rni.institute/ nhằm mục đích cung cấp những kiến thức và những trải nghiệm thực tế để phát triển, nâng cao giá trị của bản thân

4.2. Các khóa học này cung cấp cho học viên một số kỹ năng cần thiết trong quá trình làm việc cũng như xây dựng và định hướng bản thân.

  1. Đối tượng của khóa học

Khóa học chủ yếu tập trung vào độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến 35 tuổi, nhất là những người đi làm