Sự Kiện Sắp Diễn Ra

Lịch các sự kiện/ chương trình được sắp diễn ra tại Học Viện Giáo Dục Chậm RNI

Khai giảng khoá

HẠT MẦM TỈNH THỨC K2


13/7/2024 | 08:00 PM (GMT+7) | Online 

Chi tiết

Webinar

NGƯỜI KHAI VẤN THÁNG 7


14/7/2024 | 09:00 - 11:00 AM (GMT+7) | Online 

Chi tiết

Khai giảng khoá

THIẾT KẾ CUỘC ĐỜI MASTER


25/07/2024 | Online 

Chi tiết

Workshop

SOULFUL SPEAKING

TIẾNG NÓI TỪ TÂM


31/7 - 4/8/2024 | 08:00 - 10:00 PM (GMT+7) | Online 

Chi tiết