CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠI HỌC VIỆN RNI

CHƯƠNG TRÌNH HỌC 5 NGÀY

THIẾT KẾ CUỘC ĐỜI CHỦ ĐỘNG

Giúp bạn thay đổi tư duy một cách sâu sắc để kiến tạo cho mình một cuộc đời đáng sống bạn hằng mơ ước

HỌC NGAY

KHÓA HỌC CHUYÊN SÂU

THIẾT KẾ CUỘC ĐỜI MASTER

ĐĂNG KÝ NGAY

KHAI VẤN TỈNH THỨC - (MINDFUL COACHING)

ĐĂNG KÝ NGAY

NÓI VÀ TRUYỀN CẢM HỨNG

ĐĂNG KÝ NGAY

CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM

Retreat HOMECOMING - TRỞ VỀ...

 

"Về nhà" với mình - thấu hiểu trọn vẹn - chạm tới bình yên. Hành trình 3 ngày khám phá chính mình

ĐĂNG KÝ

📖

256,000

 

Người nhận giá trị từ RNI

🌏

33,000

 

Học viên các workshop từ 55 quốc gia, 5 châu lục

🌞

1,233

 

Học viên các chương trình chuyên sâu

🧾

620 triệu VNĐ 

Giá trị học bổng đã trao